Als je soms al het verbluffend, revolutionaire en gratis Google Earth programma kent en van genoten hebt krijg je nu de mogelijkheid om nog een stapje verder te gaan. Download het Google Earth Pro met nieuwe opties voor de meest eisende gebruikers en voor de vakmensen.

Behalve van al dat wat je al gezien hebt in het gewone Google Earth, doet deze nieuwe Google Earth Pro er een lange lijst bij met verbeteringen en extra functies waarmee het het beste tool wordt op de hele markt van de geologische sector. We gaan er enkele van opnoemen:

- Onbeperkte zeer zuivere navegatie via mappen van de aarde, van de hemel en de planeten.

- Raadpleging van historische mappen.

- Raadpleging voor routes vanaf het beginpunt tot het eindpunt, met een filmpje van de route.

- Zeer goede uitprint kwaliteit van de mappen.

- Video creatie.

- Import van GIS data.

- Codificatie van adressen.

- Het opmeten van oppervlaktes van terreinen en radium.

Google Earth Pro kan van groot nut zijn voor alle vakmensen in de onroerend-goederenbedrijven wereld, voor bouwbedrijven, enz. Bovendien kan iedereen er gebruik van maken als je precies wilt zeggen waar je bedrijf is, de locatie, images, enz.

Downloaden

Zoekopdrachten gerelateerd aan Google Earth Pro