Wave Editor

Eenvoudige uitgave voor Wave archieven.

Wave Editor, zoals de naam al zegt, is een audio uitgave dat gespecializeerd is in wave golven, d.w.z., audio archieven in WAV formaat.

Als men deze specialiteit in acht neemt kan men dus niet zeggen dat Wave Editor de meest geslaagde uitgave is die men tot nu toe gezien heeft, daar het alleen de nodige tools aanbiedt die nodig zijn om de basis operaties te verrichten zoals o.a., het reproduceren en opnemen van audio, bepaalde stukken wegvegen uit een WAV archief, en om gemaakte veranderingen op te nemen.

Maar Wave Editor blinkt uit in het feit dat het de audio waves laat zien. Op deze manier staat het toe om de waveform op het screen te kunnen zien dat samengaat met het archief dat opgenomen wordt, het kan zoom toepassen, het kan bepaalde stukjes reproduceren of weghalen of het kan de kleuren van deze golf veranderen.

En al dit op een eenvoudige manier. Het is een gratis programma en daarom is het niet erg dat er niet zóveel mee gedaan kan worden.

Downloaden

Zoekopdrachten gerelateerd aan Wave Editor