DISCLAIMER, PRIVACYBELEID, GEBRUIKSVOORWAARDEN EN NETWERKEN VOOR WWW.SOFTWAREGAMESDOWNLOADEN.COM

Voorwaarden voor gebruik van de website

1.- Inleiding.

Dit document is bedoeld om vast te stellen en te regelen met de gebruiksvoorwaarden van de site http://www.softwaregamesdownloaden.com/ (hierna: de "Site"), opgevat als alle pagina's en de inhoud die eigendom zijn van mediaprogramas waaraan toegankelijk via het domein en de subdomeinen.

Uw gebruik van attributen de conditie van de gebruiker en houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden die in deze juridische verklaring. De Gebruiker stemt ermee in om zorgvuldig te lezen deze juridische verklaring op elk van de keren dat zij voornemens is het gebruik van de site, omdat zij en haar voorwaarden voor het gebruik in deze juridische verklaring kan veranderen.

2.- Eigendom van de Website.

De eigenaar van deze site is Mediaprogramas, S.L., opgericht in Cáceres, C/ de la Trashumancia, 31, local 1. Inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres, Tomo 658, Libro 486, Folio 53 , hoja número CC-8001, inscripción 1 y provista de C.I.F. B-10317980.

U kunt contact met ons opnemen op de volgende telefoonnummers of e-mail: Tel: 927292321, e-mail: lopd@cocigourmet.com

3.- Intellectuele eigendom.

De intellectuele eigendomsrechten van deze site zijn eigendom van Mediaprogramas, S.L.

Reproductie, distributie, commercialisatie of transformatie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de Site, tenzij het voor persoonlijk en prive-gebruik vormt een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten Mediaprogramas, S.L.. Ook zijn alle handelsmerken en logo's van welke aard dan ook op de Site beschermd door de wet

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze site, en alle schade toegebracht aan de rechten van intellectuele en industriële Mediaprogramas, S.L., kan leiden tot de uitoefening van de betrokken juridische acties en, indien nodig, om de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit deze oefening.

Door het indienen van uw werk (of foto's, tekst of ander materiaal) verleent u Mediaprogramas, S.L., het recht op exploitatie van de werken gepresenteerd, voor de volgende doeleinden:

4.- Disclaimer.

Inhoud, software, informatie en / of advies, uitgedrukt in deze Site worden beschouwd als louter indicatief. Mediaprogramas, S.L., niet op enigerlei wijze te reageren op de effectiviteit of nauwkeurigheid ervan, zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in contract of onrechtmatige daad aan de gebruikers om gebruik van te maken, omdat zij degenen zijn die moeten beslissen naar eigen goeddunken de mogelijkheid van daarvan.

Deze site kan publiceren inhoud geleverd door derden of bedrijven, Mediaprogramas, S.L., is niet aansprakelijk voor de juistheid daarvan, vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in contract of onrechtmatige daad te zijn voor de gebruikers die gebruik maken van hen.

Mediaprogramas, S.L., behoudt zich het recht voor de inhoud van de site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige beperking.

Ook wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door het gebrek aan beschikbaarheid en / of de continuïteit van deze site en de diensten die worden aangeboden in de.

Mediaprogramas, S.L., garandeert niet de afwezigheid van virussen of andere elementen op het web dat uw computersysteem kunnen veranderen. Mediaprogramas, S.L., wijst elke contractuele of onrechtmatige daad aansprakelijkheid en de gebruikers die gebruik maken van en schade van welke aard dan ook veroorzaakt door computervirussen of elementen van welke aard ook.

Mediaprogramas, S.L., wijst elke verantwoordelijkheid voor diensten die eventueel zou kunnen op de site worden verstrekt door derden.

Mediaprogramas, S.L., wijst elke verantwoordelijkheid voor de diensten en / of informatie te verstrekken in andere sites met links naar deze. Mediaprogramas, S.L., heeft geen controle uitoefenen toezicht op websites van derden. Gebruikers Wij adviseren hen om voorzichtig te zijn en alle wettelijke voorwaarden te raadplegen worden weergegeven op deze websites.

Gebruikers die verstrekte hij informatie aan Mediaprogramas, S.L., ondernemen dat het waarheidsgetrouw en niet strijd is met rechten van derden of de wet.

Please be advised that certain products may prompt you for elevated admin privileges. Please be advised that in case you choose to decline such elevated admin privilege request, such product may still be executed and installed without admin privilege but may not have the full product capabilities.

5.- Voorwaarden voor gebruik voor de gebruikers van het portaal.

De toegang tot deze site is gratis, behalve voor de kosten van aansluiting via het telecommunicatienetwerk die door de serviceprovider gecontracteerd door gebruikers.

Noch het gebruik van de Site voor doeleinden die schadelijk zijn voor zaken of belangen van Mediaprogramas, S.L. of anderen, of op een andere manier overbelasting, beschadiging of onbruikbaar maken van de netwerken, servers en andere computerapparatuur (hardware) of producten en toepassingen (software ) van Mediaprogramas, S.L., of anderen.

In het geval dat de gebruiker weet dat de sites gekoppeld aan pagina's waarvan de inhoud of diensten zijn onwettig, schadelijk, vernederend, gewelddadige of laat het moraal in contact komen met Mediaprogramas, S.L..

6.- Beleid van bescherming van persoonsgegevens.

In overeenstemming met Wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens, Mediaprogramas, S.L. informeert de gebruikers van de website dat de gegevens die via onze website met behulp van de relevante formulieren en e e-mails ontvangen en die worden beschouwd als persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in onze bestanden, om de gevraagde service te beheren, te reageren op uw verzoek en / of verwerken van uw verzoek.

Deze bestanden zijn geregistreerd bij de Spaanse agentschap voor gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving.

Gebruikers garanderen en te reageren, in ieder geval, dat persoonsgegevens moet waar zijn, nauwkeurig, actueel, authentiek, relevant en niet buitensporig, en verbinden zich ertoe deze bijgewerkt.

In gevallen waarin een aanvraag voor nodig een formulier invullen en maak een "klik" op de submit knop, de realisatie van het noodzakelijkerwijs impliceren dat haar kennis is gegeven en heeft hun uitdrukkelijke toestemming om de inhoud van de clausule bij dit formulier gevoegde of aanvaarding van de Privacy Policy.

6.1.- Gegevens verstrekt door derden: In het geval dat de aanvraag moet persoonlijke gegevens bevatten, door personen die geen recht hebben op dezelfde, moet de gebruiker, voorafgaand aan hun integratie, aan deze personen van de inhoud op de hoogte van hierboven. Mediaprogramas, S.L. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schending van deze eis.

6.2.- Minor details:. U bent niet toegestaan ​​om gegevens van personen beneden veertien jaar via deze website. Mediaprogramas, S.L. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schending van deze eis.

6.3.- Commerciële communicatie langs elektronische weg:. De mededelingen die per e-mail of enig ander elektronisch middel, zal nodig zijn om uw aanvraag te verwerken.

Echter, zijn degenen die zijn geaccepteerd of uitdrukkelijk toegestaan ​​door de ontvanger in overeenstemming met de Wet 34/2002 van 11 juli Diensten informatiemaatschappij en de elektronische handel, behoudens het bepaalde in artikel 21.2 van die wet, zoals gewijzigd bij de Eerste Slotbepaling van de nieuwe algemene telecommunicatiewet.

6.4.- Veiligheidsmaatregelen:. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de beveiligingsniveaus van bescherming van persoonsgegevens wettelijk verplicht is en heeft geïnstalleerd alle technische middelen en maatregelen die beschikbaar zijn om de stand van de techniek om het verlies te voorkomen, misbruik , wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens.

6.5.- Geheimhoudingsplicht: De gebruiker heeft de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de verwerkers van gegevens ten behoeve van het zelfde. In afwijking van het bovenstaande is de gebruiker is zich bewust van de mogelijkheid dat de veiligheid van de communicatie via het netwerk niet onkwetsbaar is.

6.6.- Rechten van de betrokkenen:. Gebruikers kunnen hun rechten op toegang, rectificatie, annulering en oppositie van persoonsgegevens uit te oefenen in overeenstemming met de organieke wet van Bescherming Persoonsgegevens (Wet 15/1999) en de RD. 1720/2007, door het sturen van een brief, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar het volgende adres: calle de la trashumancia, 31, local 1, 10005, Cáceres.

6.7.- Intexmedia Group Companies: Intexmedia Groepsmaatschappijen zijn: Intexmedia, S.L.; Mediaprogramas, S.L.; Cocigourmet, S.L.; Dinablogs, S.L.; Manuales y Tutoriales, S.L.

Groepsmaatschappijen kan te allen tijde de naam te wijzigen, en zelfs variëren in aantal, verandert de gebruiker kan bekijken, omdat deze wijzigingen worden bijgewerkt, postings op het privacybeleid van elk van de sites.

Datacommunicatie worden gemaakt tussen de verschillende groepsmaatschappijen, worden door de gebruiker in de verschillende dataverzameling vormen, bezwaar maken tegen de behandeling op elk gewenst moment via e-mail lopd@cocigourmet.com

Echter, Mediaprogramas, S.L. en Intexmedia, S.L. hebben een contract van diensten voor het beheer van care procedures uitoefening van de rechten ondertekend, dus toestemming van de gebruiker om dit beheer Intexmedia, S.L. uit te voeren is niet nodig.

7.- Commerciële communicatie langs elektronische weg: De mededelingen die per e-mail of enig ander elektronisch middel, zal nodig zijn om uw aanvraag te verwerken.

Echter, zijn degenen die zijn geaccepteerd of uitdrukkelijk toegestaan ​​door de ontvanger in overeenstemming met de Wet 34/2002 van 11 juli Diensten informatiemaatschappij en de elektronische handel, behoudens het bepaalde in artikel 21.2 van die wet, zoals gewijzigd bij de Eerste Slotbepaling van de nieuwe algemene telecommunicatiewet.

8.- Cookies.

Deze website maakt gebruik van "cookies". "Cookies" zijn kleine gegevensbestanden die de webserver naar uw browser stuurt en later terug te keren naar het in elke nieuwe aanvraag. Deze bestanden worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en staat het systeem toe kenmerken of browsen voorkeuren van eerdere sessies onthouden. Het doel van deze cookies is het verbeteren van de service die wij bieden aan gebruikers. De "cookies" op deze site zijn niet invasieve of schadelijk, en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Als u doorgaat met bladeren, van mening dat aanvaardbaar is voor gebruik.

Deze website maakt gebruik van reclame-systemen als "Google Adsense" en af ​​en toe andere diverse adverteerders. Al deze advertentie systemen gebruikt "cookies" om inhoudelijke reclame navigatiepatronen van bezoekers van de website weer te geven.

Deze website maakt gebruik van de ad server "Google Doubleclick" te verspreiden naar elke gebruiker reclame die het beste past bij uw smaak en navigatie patronen. "Google DoubleClick" maakt gebruik van "cookies" om te bepalen welke reclame het beste is voor iedere bezoeker.

Deze website maakt ook gebruik van "Google Analytics" en "AddFreeStats" instrumenten om de activiteit rapporten en statistieken op de website te genereren. Beide "Google Analytics" en "AddFreeStats" gebruiken ook "cookies" om de website te helpen om deze informatie over hoe bezoekers zich gedragen binnen zijn pagina's te krijgen.

In ieder geval, kan u het gebruik van cookies "volgens de instructies van uw browser.

Cookies worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren, artikel 5.3 van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie introduceert een vereiste voor het verkrijgen van informed consent alvorens te worden opgeslagen of geopend informatie over de gebruiker terminal.

Echter Mediaprogramas, S.L. alleen gebruik maken van cookies om vrij te stellen van de verplichting om geïnformeerde toestemming te verkrijgen, en zal alleen gebruikt worden om de verzending van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, en wat nodig is om de zorgen dienst uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

U kunt altijd, vanuit uw browser, blokkeren de installatie van cookies, en verwijder al diegenen die zijn opgeslagen op uw computer.

9.- Forum, opmerkingen en meningen.

De standpunten die in de discussiefora, en / of opmerkingen en meningen zijn gemaakt door mensen buiten Mediaprogramas, S.L., is uw enige en uitsluitende verantwoordelijkheid. De deelnemers aan het forum akkoord met de dezelfde te gebruiken in overeenstemming met de wet, de algemene voorwaarden terug te vinden in dit privacybeleid, evenals moraal en algemeen aanvaarde goede praktijken. Deelnemers aan het forum zijn verplicht Mediaprogramas, S.L. schadeloos te stellen voor enig verlies of schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik daarvan in strijd met deze algemene voorwaarden en / of de wet. Mediaprogramas, S.L. is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de standpunten die in de forums, vrij van enige aansprakelijkheid in contract of onrechtmatige daad aan de persoon of bedrijf dat gebruik maakt van hen. Het verbiedt het sturen van enige inhoud of meningen die de wet en / of de legitieme rechten van anderen schendt.

Mediaprogramas, S.L. behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen die zij dienstig acht. Mediaprogramas, S.L. behoudt zich het recht voor om te accepteren en / of te beëindigen eventuele adviezen en / of gebruiker, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige rechtvaardiging of vergoeding van welke aard ook. Mediaprogramas, S.L. behoudt zich het recht voor om de tekst van de standpunten van de eigenschappen van elke afzonderlijke forum wilt aanpassen. Mediaprogramas, S.L. behoudt zich het recht voor om het advies toe te wijzen aan de sectie en / of subsectie zij geschikt acht.

Als vd. meent dat enige inhoud en / of informatie op deze site een legitiem recht of de wet laat het contact te onderhouden met Mediaprogramas, S.L. schendt, zodat we passende maatregelen nemen.

10.- Sociaal netwerk.

Om een ​​fan, volger of analogen van ons bedrijf in de helling van de verschillende sociale netwerken te worden, in het kader van deze behandeling dienen zich ervan bewust dat Mediaprogramas, S.L. alleen verwijzen of laten vallen van uw gegevens is beperkt tot een specifiek profiel hebben . Een eventuele verbetering van uw gegevens of vertrouwelijke informatie of publicaties die u doen via de instellingen van uw profiel of gebruiker in het sociale netwerk zelf. Standaard op de hoogte:

Als u niet op te volgen, klikt u op de "Stop Being a fan" of "unfollow". U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie op elk gewenst moment door te schrijven naar het bovengenoemde adres of door het sturen van een e-mail naar lopd@cocigourmet.com .

11.- Wetgeving.

Deze juridische mededeling is geregeld in ieder van de clausules door de Spaanse wetgeving en andere internationale normen die van toepassing zijn.

12.- Neem contact met ons op.

Als u vragen heeft over de voorwaarden terug te vinden in dit privacybeleid, of wilt u suggesties of aanbevelingen te doen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: lopd@cocigourmet.com